Семинар:

Осигурителни права при командироване на служители в други държави-членки  

7ми ноември 2017г. ,    14:00 ч

зала:  Б, Българска Търговско-Промишлена Палата

 ул. Искър 9, 1058 София